Om Bloggen

Senast uppdaterad: onsdag 9 september 2015

Bloggen syftar till att visa det pågående arbetet i projektet om Infanteriskjutskolan.

Meningen är att du här ska hitta kortare rapporter från besök på arkiv, museum, skolans skjutfält och liknande. Rapporter som visar delar av en artikel, delar som senare växer ihop till en helhet.

När en artikel slutligen är färdig kommer den att publiceras på infanteriskjutskolan.se