Norrsunda hembygdsförening

Senast uppdaterad: måndag 27 februari 2017

Relaterat: 2006-, Projekt  | 0 kommentarer

I lördags presenterade vi skjutskolan för medlemmar i Norrsunda hembygdsförening.

Vi visade bilder och Sven berättade i en kronologisk ordning om hur skolan startade, varför den kom till Rosersberg och hur den där utvecklades till att bli en stridsskola.

Något som gjorde besöket extra roligt var berättelser från de egna erfarenheter som föreningens medlemmar har. Ibland medlemmarna finns personer som har bott i området och arbetat i skolans verksamhet.

Presentationen rundades av med en film från 1959, där ibland annat Bengt Uller, skolchef mellan åren 1954 och 1959, fick presentera skjutskolans organisation.

Vi vill rikta ett stort tack till föreningen för den trevliga stunden och de fina blommorna!

Ibland bilderna som visades fanns dessa:

Bilden som var anledningen till att projektet startade: Grabbarna har samkväm vid matsalsbyggnaden kring 1900-talets början.

Skolans deltagares första möte med Rosersberg: det gamla stationshuset.

Den ombyggda teaterflygeln.

Övning med kulspruta. I bakgrunden till vänster syns Norrsunda kyrka.

Det gamla garageområdet. I dag är byggnaderna borta och ytan är omgjord till en parkering för besökare till slottet.

Övningshallen med marketenteri. I publiken satt Mary som drev marketenteriet mellan 1955 och 1959.

Värnpliktiga ur den sista årskullen i muckartider. Sedan flyttade skolan till Borensberg.

De anställda 1961.

Minnestavla som sitter inne i slottet.

 

Se videoklipp med Bengt Uller, skolchef åren 1954 – 1959

Kommentarer inaktiverade.