Observationsvärn och bunkrar

Senast uppdaterad: torsdag 1 oktober 2015

Relaterat: 2006-, Området, Rosersberg  | 0 kommentarer

Den 15 september 2015 besökte vi den södra delen av InfSS övningsfält. Dagen var tänkt att se om det stora observationsvärnet som är markerad med grön färg på kartan byggdes. Det vi vet var att det fanns önskemål om att få den byggd. Vidare skulle vi också se om de övriga bunkrar och värn som är inritade på kartan blivit byggda och om de fanns kvar idag.

Karta över området vi besökte

Karta över området vi besökte. Beskuren del av karta från Krigsarkivet

Något observationsvärn kunde vi inte finna. Det vi vet är att värnets storlek skulle vara så stort att de kunde rymma 50 personer.

Den markerade bunkern utmed den smala grusvägen som leder mot Rosendal och Runsa fanns kvar i den snåriga skogen. Värnen och bunkern skulle ge skydd mot eld från 12 cm grkproj.

På Marängen fanns även värn som var täckta med timmerstockar som idag hade rasat ihop. Även en genomsökning av Byxsäckshagen och Hästhagen gjordes där vi hittade en militär varningsskylt från InfSS tid.

Bunkern som låg utefter vägen mot Rosendal och Runsavägen

Bunkern som låg utefter vägen mot Rosendal och Runsa. Bildkälla Sven Svensson

Varningsskylt

Varningsskylt. Bildkälla Sven Svensson

Området idag

Vegetationen börjar ta över överallt i området, även Marängen börjar växa igen. Bunkern i södra delen av Storängen försvann när där förlades ett övningsfält för civilförsvaret. Efter att marken blivit röjd på blindgångare byggdes där en ruinstad. Idag används fortfarande området för utbildningar av brandmän.

Senare kom Polisen att bli granne med övningsområdet på Storängen där de bland annat har sin ”bombgrop”. När infarten till polisen byggdes försvann med säkerhet den bunker som var förlagd i östra delen av hästhagen.

Kommentarer inaktiverade.