Oidentifierade flygande objekt

Senast uppdaterad: lördag 12 november 2016

Relaterat: 1940-1949, Rosersberg  | 0 kommentarer

Sen mitten av 1940-talet har människor sett föremål på himlen som man inte alla gånger har kunnat identifiera eller haft någon förklaring till. Oidentifierat flygande föremål (OFF även UFO eller OFO) är ett begrepp som infördes i amerikanska flygvapnet i början av 1950-talet.

I Sverige samlade Försvarsmakten in, undersökte och följde upp UFO-observationer centralt från mitten av 1940-talet. Vid skjutskolan i Rosersberg observerade en löjtnant i augusti 1946 något på himlen och skriver då en rapport om vad han sett till chefen för skolan.

Till chefen för infanteriskjutskolan.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag natten 12/8-13/8 kl 0015 observerade någonting på himmelen, som möjligen kunde vara en rymdprojektil. Observationen varade blott någon sekund, varför jag icke med bestämdhet kan säga, om det var ett stjärnfall eller någon projektil. Då dock andra personer kanske vid samma tidpunkt observerat detsamma, kanske min rapport kan vara av värde.

Det jag såg, var ett kraftigt ljussken i form av en svans, som rörde sig på stor höjd i riktning från sydsydöst till nordnordväst. Något ljud hördes icke. Skenet slocknade plötsligt, men någon knall eller annat ljudfenomen kunde ej uppfattas. Jag stod ensam på borggården, varför jag inte stördes av andra ljud. Kompassriktningen till den punkt, däre ljuset slocknade, var ungefär 0200 från slottet räknat

Rosersberg 13/8 1946

  1. Svanström

Löjtnant

Källor: Wikipedia och InfSS arkiv

 

 

Kommentarer inaktiverade.